Vuosikokouksen päätöksiä – Puheenjohtajaksi vaihtui Tarja Tiainen

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 17.3.2024 hybridikokouksena Järvenpäässä sekä Teams-sovelluksen välityksellä. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päätettiin vuoden 2024 toiminnasta. Yhdistys vahvisti vuoden 2024 jäsenmaksuksi 25 euroa.

Vuonna 2024 yhdistys jatkaa HHT-tietouden edistämistä ja kuten kotisivujemme uutisista voi lukea, on vuosi lähtenyt energisesti käytiin! Tänä vuonna yhdistyksellä on teemana HHT/Osler-potilaiden veriarvot. Järjestämme 20.5.2024 Teams-luennon otsikolla HHT-potilaan laboratorioseuranta ja sen merkitys. Luennoitsijana toimii sisätautien erikoislääkäri, akuuttilääketieteen erikoislääkäri, LT Jukka Tolonen, aikuisten hereditaarinenhemorraginen teleangiektasia -potilaiden vastuulääkäri HUSsissa. Elokuussa tulemme järjestämään vertaistapaamisen Helsingissä.

Vuosikokous valitsi yhdistyksen toimijat toimintakaudelle 2024. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tarja Tiainen sen jälkeen kun pitkäaikainen puheenjohtaja Hanna Catani ehdotti vuoron vaihtoa Tarjan kanssa. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Hanna Catani, Saara Kemppi ja Hannele Vartiainen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Sanna HirvikoskiEija Lukkari, Sannamari Sala, Eeva Soveri ja Kaija Termä.

Välittömästi vuosikokouksen jälkeen hallitus piti vielä järjestäytymiskokouksen, jossa varapuheenjohtajaksi valittiin Hanna Catani. Hanna valittiin myös kv-vastaavaksi. Sihteerinä jatkaa Hannele Vartiainen.

Päivän lopuksi oli vuorossa kaikille avoin vertaistapaaminen ja iloinen puheensorina täytti tilan. Kahvittelun lomassa vaihdettiin kuulumisia, kokemuksia hoidosta ja saatiin hyödyllistä tietoakin. Mukana tapahtumassa oli kymmenisen henkilöä, sekä HHT/Oslerin tautia sairastavia että heidän omaisiaan. Henkilömäärä oli sama kuin aikaisempinakin vuosina.

.