Yhdistys sai oman logon, kotisivut ja FB-sivut sekä ensimmäisen suomenkielisen esiteen HHT:stä. Terveyskylä, joka on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu, julkaisi jutun 18.3.2019 Oslerista ja uudesta yhdistyksestämme.

Yhdistys oli mukana harvinaissairauksien tapahtumassa 1.3.2019. Seuraavalla viikolla 9.3.2019 järjestimme Tampereella keskustelutilaisuuden, jossa mukana olivat asiantuntijalääkärit Päivi Salminen HUS:sta ja Jura Numminen TAYS:sta.

Vertaistapaamiset ja yhdessäolo on tärkeä osa toimintaa. Yhdistyksen järjesti kesätapaamisen jäsenilleen Lammilla 12.8.2019. Yhdistyksen suljetuilla vertaistuki FB-sivuilla julkaistiin aktiivisesti päivityksiä ja käytiin erilaisia vertaistukikeskusteluja.

Yhdistyksemme jäseniä pääsi mukaan HUS:n asiakasraatikoulutukseen 26.10.2019.

Joulukuussa 2019 opiskelija Katri Saarnio teetti opinnäytetyöhönsä liittyvän kyselyn Oslerilaisille. Opinnäytetyön aihe on HHT/Osler-potilaiden hoidon laatu Suomessa potilaiden kokemana. Toimeksiantaja opinnäytetyössä on Suomen HHT/Osler-yhdistys.