Vuosikokouksen päätökset ja ajankohtaiset HHT-kuulumiset

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 23.4.2022 hybridikokouksena Helsingin Keskustakirjasto Oodissa sekä Teams-kokouksena. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päätettiin vuoden 2022 toiminnasta. Yhdistys vahvisti vuoden 2022 jäsenmaksuksi 25 euroa, jäsenmaksua ei kuitenkaan peritä alaikäisiltä. Kannatusjäsenmaksu vuodelle 2022 on 50 euroa.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Hanna Catani. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Sanna Hirvikoski, Saara Kemppi, Sannamari Sala, Tarja Tiainen ja Hannele Vartiainen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Eija Lukkari ja Kaija Termä.

Välittömästi kokouksen jälkeen oli vuorossa kaikille avoin tilaisuus. Puheenjohtaja Hanna Catani esitteli yhdistyksen toimintaa, minkä jälkeen alkoi Osler-potilaiden hoitopassin kehittelyyn liittyvä työpaja, jossa mukana olivat myös HUS Harvinaiset suonipoikkeavuudet ohjelman johtaja Päivi Salminen sekä Osler-asiantuntijalääkäri Jukka Tolonen. Hoitopassiasian selvittelyä päätettiin jatkaa. Yhdistys ja asiantuntijalääkärit sopivat seuraavan palaverin syksylle.

Päivän lopuksi Eija Lukkari esitteli HHT/Osler-potilasohje -näyttötyönsä. Kattava ja tiivis potilaan opas perustuu viimeisimpään tutkimustietoon, lisää HHT:n tunnettuutta ja hyödyttää sekä Suomen HHT/Osler-yhdistystä ja sen jäseniä mutta myös HHT/Osler-potilaita ja heidän läheisiään. Puheenjohtaja Hanna Catani kiitti yhdistyksen puolesta lämpimästi Eijaa merkittävästä työstään Osler-potilaiden hyväksi.

Kokouksessa muistettiin kukkasin myös yhdistyksen jäsentä Kaija Termää, joka on valmistunut HARSOn kokemustoimijaksi.

Päivän päätteeksi oli mahdollisuus rennompaan yhdessä oloon ruokailun ja kuulumisten vaihdon merkeissä.

Vastaa