HHT-potilaiden covid19-ohjeistus (26.3.2020)

HUOM OHJEET VOIVAT PÄIVITTYÄ:

  1. HHT-diagnosoitujen tulisi seurata oman maansa julkisen terveydenhuollon ohjeistuksia. Nämä ohjeistukset on tarkoitettu vähentämään infektion leviämistä ja strategiat vaihtelevat maittain.
  2. HHT-potilaiden ei tarvitse suhtautua covid19-virukseen muusta väestöstä poikkeavasti. HHT-potilaiden riski infektioihin tai komplikaatioihin, jos he sairastuvat covid-19 virukseen, ei ole muuta väestöä suurempi. Jotkut HHT-potilaat, kuten myös jotkut muusta väestöstä, voivat kestää huonommin infektion aiheuttamaa taakkaa, jos he sairastavat covid19-infektion komplikaatioineen. Tämä on pieni ryhmä HHT-potilaista eikä siitä voi soveltaa koko tähän potilasryhmään.
  3. Vaikka jollain on HHT tai arteriavenöösejä malformaatioita, niin jos hänellä on normaali tai jopa hyvä fyysinen kunto, ei ole syytä rajoittaa hänen pääsyään lääketieteelliseen hoitoon verrattuna saman ikäiseen henkilöön, jolla ei ole HHT:tä tai arteriavenöösejä malformaatioita. HHT-potilailla on normaali elinajanodote ja lisäksi pienempi riski sekä syöville että sydänkohtauksille. Jokainen, jolla on normaali tai hyvä kunto (pystyy kävelemään ylämäkeen reippaasti pysähtymättä) omaa hyvät kardiorespiratoriset reservit.
  4. Niille jotka joutuvat eristäytymään yleisen tilanteen vuoksi: Pidä yllä normaalia hoitorutiinia, mikäli mahdollista. On erittäin tärkeää esimerkiksi jatkaa anemian hoitoon käytettyä rautalisää. Vältä liikkumattomuutta, liikunta on suositeltua samalla tavoin kuin muullekin väestölle.

Ohjeistus on laadittu Euroopan kardiovaskulaaristen harvinaissairauksien järjestön VASCERNin ohjeistuksen pohjalta. Ohjeistus tai linkki kannattaa tallentaa englanniksi tai suomeksi kännykkään tai tulostaa paperille siltä varalta, että joutuu asioimaan terveydenhuollossa covid19-viruksen johdosta.

Linkki VASCERNin ohjeisiin HHT-potilaille:
https://vascern.eu/wp-content/uploads/2020/03/VASCERN-HHT-COVID-19-STATEMENT-1.pdf
Linkki VASCERNin yleisiin covid19-ohjeisiin:
https://vascern.eu/home/vascerns-covid19-recommendations/
Päivitämme ohjeita pienellä viiveellä, mutta niitä olisi hyvä seurata esimerkiksi näiden linkkien avulla.

Vastaa