Yhdistyksen vuosikokouksen päätöksiä

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 8.5.2021 etäkokouksena Teams-yhteydellä. Yhdistyksen vuosikokous käsitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päätti vuoden 2021 toiminnasta.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Hanna Catani. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Sanna Rosman, Pia Tahvanainen, Tarja Tiainen ja Hannele Vartiainen. Varajäseniksi valittiin Eeva Soveri ja Kaija Termä.

Yhdistys vahvisti vuoden 2021 jäsenmaksuksi 20 euroa. Jäsenmaksu peritään vain täysi-ikäiseltä. Alaikäiset aikuisjäseneen liitetyt lapset ovat maksuttomia. Perustellusta syystä jäsenmaksusta voi hakea vapautusta.

Kokouksen jälkeen alkoi vertaistapaamisen osuus, jonka aikana myös yhdistyksen vertaistukihenkilö Eeva Soveri esittäytyi. Päivän lopuksi kuulimme HUS asiantuntijalääkärien Jukka Tolosen ja Päivi Salmisen Osler-luennot.


Vastaa